De geschiedenis van TTNederland

Sinds Rokal eind jaren zestig stopte met het maken van treinmodellen in de schaal TT, kwijnde de schaal langzaam weg in Nederland. Alleen een handjevol mensen kende de weg om aan materieel te komen. In 1981 nam een van hen contact op met een aantal andere TT'ers om elkaar ergens te ontmoeten. Zo gezegd, zo gedaan en tijdens deze ontmoeting spraken ze af de mogelijkheid tot het vormen van een vereniging te onderzoeken. Dit leidde op 28 maart 1982 tot de oprichting van TTNederland (verder afgekort als TTN). De bedoeling is om de schaal TT zo veel mogelijk onder de aandacht van het publiek te brengen en dat is gelukt. Zo kennen fabrikanten, modelpers en hobbyisten ons nu en wordt er naar ons geluisterd als we iets te zeggen hebben. Dat neemt niet weg dat er nog genoeg te doen is en daarom blijven wij aan de weg timmeren.

Hoe bewerkstelligen we het bovenstaande

Om te beginnen bij het begin. TTN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft derhalve statuten en een huishoudelijk reglement waar het bestuur en de leden zich aan dienen te houden. De statuten zeggen het volgende over de doelstellingen van de vereniging:

  • Personen die belang stellen in spoorwegmodelbouw op schaal een staat tot honderdtwintig in verenigingsverband te organiseren
  • De belangen van haar leden, voor zover vallende binnen het hiervoor vermelde, te behartigen

Tja, mooi gezegd, maar hoe doe je dat. Gelukkig hebben we daar een aantal hulpmiddelen voor. Als eerste is er ons clubblad, Kontakt geheten. Sinds het ontstaan van TTN wordt Kontakt uitgegeven en vormt het de verbindende schakel tussen de leden. Hierin wordt onder meer verslag gedaan van vergaderingen en tentoonstellingen, wordt er geschreven over modelbouwtechnieken en natuurlijk over de laatste nieuwtjes in TT. De tweede is deze website, die niet alleen voor de leden is bedoeld, maar juist ook voor de overige en toekomstige modelspoorwegbouwers van Nederland. Om de banden tussen de leden ondeling hechter te maken worden er regiobijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt op een gezellige manier over de hobby gesproken. Zo kunnen op eenvoudige wijze demonstraties worden gegeven aan en informatie worden gedeeld met anderen. Met deze hulpmiddelen denk je bijna iedereen te kunnen bereiken, maar helaas blijkt de praktijk toch weerbarstiger. Dus, is het noodzakelijk om meer te doen.

Bekendheid opbouwen is essentieel voor het voortbestaan van TT in Nederland. Daarom hebben we al vroeg besloten om zo vaak als mogelijk deel te nemen aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland om zo de bekendheid op te bouwen en te vergroten. Het heeft zijn vruchten afgeworpen, want de modelpers schrijft over ons en de schaal TT. Kortom, we hebben in de loop der jaren goede contacten opgebouwd met fabrikanten, pers en (zuster-) verenigingen in binnen- en buitenland, zodat we elkaar kunnen helpen bij de beleving van onze hobby en het verbeteren van producten.

Om deel te nemen aan tentoonstellingen heb je promotiemiddelen nodig. Het belangrijkste middel dat we hiervoor ter beschikking hebben, is de modulebaan, een modelbaan opgebouwd uit modules die tijdens een evenement aan elkaar worden gekoppeld om zo een mooie modelbaan te vormen. De modules zijn eigendom van de leden, maar de vereniging geeft wel de nodige ondersteuning. Daarnaast organiseren we zelf tentoonstellingen met als doel TT en TTN te promoten.

U ziet het, we blijven bezig met het onder de aandacht brengen van deze prachtige schaal en het op de hoogte houden van de leden van TTN. Mocht uw interesse in TT en TTN zijn gewekt, neem dan de hele website door. Wilt u meer informatie, schroom dan niet om contact op te nemen met onze secretaris. Dat gaat het gemakkelijkst door een druk op de knop E-mail aan de linker kant van deze pagina.

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele nieuwtjes en clubzaken, kijk dan regelmatig bij Actueel. Wilt u persoonlijk kennis maken met de vereniging en/of haar leden tijdens een evenement of een regiobijeenkomst, kijk dan bij Agenda voor de eerstvolgende gelegenheid. Voor een impressie van wat wij doen zie Foto's.